Sunday, May 6, 2012

สมุนไพร รักษาโรคเบาหวาน

สมุนไพรใช้เป็นยา
บำบัดโรคภัยไข้เจ็บพื้นฐานด้วยสมุนไพร
สมุนไพรใช้เป็นยากิน
สมุนไพร รักษาโรคเบาหวาน

1.หว้า
ส่วนที่ใช้ : เมล็ดสด
ปริมาณ : 30-40 เมล็ด
วิธีใช้ : นำเมล็ดสดของหว้ามาตำให้แตก แล้วนำมาต้มกับน้ำสะอาดประมาณ 2 ถ้วยแก้ว อีก 5 นาทีต่อมาก็ยกลง ใช้ดื่มหรือจิบได้วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น2.ตำลึง
ส่วนที่ใช้ : เถาแก่
ปริมาณ : สองกำมือ
วิธีใช้ : นำเถาตำลึงมาต้มกับน้ำ ใช้ดื่มหรือจิบได้วันละ 3 เวลา เช้า-กลางวัน-เย็น

3.มะเว้งเครือ มะแว้งต้น
ส่วนที่ใช้ : ผลสุกเต็มที่
ปริมาณ : สองกำมือ
วิธีใช้ : นำมะแว้งมาล้างให้สะอาด แล้วใช้กินสดๆ โดยจิ้มกับน้ำพริกต่างๆ กินได้วันละ 1 ครั้ง ทุกๆ วัน


4.เตยหอม
ส่วนที่ใช้ : ราก
ปริมาณ : สองกำมือ
วิธีใช้ : นำรากเตยหอมมาต้มกับน้ำสะอาด ดื่มได้วันละ 2 เวลา เช้า - เย็น


5. กระทืบยอด
ส่วนที่ใช้ : ต้น
ปริมาณ : 1 กำมือ
วิธีใช้ : นำต้นกระทืบยอดมาต้มกับน้ำสะอาดดื่มได้วันละ 2 ครั้ง เช้า - เย็น


6.มะระ
ส่วนที่ใช้ : ผล
ปริมาณ : ทั้งผล
วิธีใช้ : นำผลมะระมาหั่น ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำไปตากแห้ง จากนั้นนำมาชงกับน้ำต้มสุกหรือผสมใบชาเล็กน้อยใช้จิบหรือดื่มได้ทุกวันเช่นเดียวกับน้ำชา

7. หมากดิบน้ำค้าง

ส่วนที่ใช้ : ต้นสด
ปริมาณ : 2 กำมือ
วิธีใช้ : นำต้นหมากดิบสดมาต้มกับน้ำสะอาดใช้ดื่มหรือจิบได้ 2 ครั้งเวลาเช้า-เย็นทุกวัน8. อินทนิลน้ำ

ส่วนที่ใช้ : เมล็ดและใบ
ปริมาณ : ถ้าใช้เมล็ด ให้ใช้เมล็ดจากผลแห้ง 3 ผล หารใช้ใบให้ใช้ใบแห้งประมาณ 10 ใบน้ำสะอาดแล้วใช้ดื่มหรือจิบวันละ 3 ครั้ง แต่ไม่ควรดื่มต่อเนื่องกันนานเกิน 3 สัปดาห์
คำเตือน
สมุนไพรที่ใช้ปรรเทาโรคเบาหวานนี้ เมื่อดื่มเป็นประจำแล้วต้องควนคุมอาหารไปด้วย อีกทั้งต้องคอยสังเกตว่าหากน้ำตาลลดลงเร็วฉับพลันจนเกิดอาการหน้ามืดใจสั่นเป็นลม ให้รีบกินน้ำหวานหรือผลไม้หวานๆ ทันที แล้วให้หยุดการดื่มหรือกินยาที่ใช้เป็นประจำขณะนั้น แต่หากใช้ยาสมุนไพรเหล่านี้เป็นประจำจนน้ำตาลในเลือดลดลงเป็นปกติแล้ว ก็หยุดการใช้สมุนไพรเหล่านี้ได้

No comments:

Post a Comment